á.sz.f.

á.sz.f.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Papír-Pont Kft. (szh.: 3532 Miskolc, Andrássy út 7. Cg.05-09-008362; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

1. Magunkról

1.1. A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.
Az webáruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez igazítani, és ezen túlmenően próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére igyekszünk Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

1.2. A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

1.3. Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. menüpontban található.

2. Tájékoztató adatok

Papír-Pont Kft.

·        székhelye: 3532 Miskolc, Andrássy út 7.

·        telephelye: 3532 Miskolc, Andrássy út 7.

·        bejegyezve a Miskolci Bíróság mint Cégbíróság által a Cg.05-09-008362 cégjegyzékszámon

·        adószáma: 12492046-2-05

·        pénzforgalmi száma: 10300002-10536324-49020014

·        képviselője: Lipták Balázs ügyvezető

·        elérhetőségek: telefon: +36 70 466 0114

·        e-mail: info@thermoszalag.hu

3. Vásárlóinkról

3.1. Webáruházunkban megtalálható bármely áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

3.2. Leendő vásárlóinkat kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat, illetve adják meg személyes adataikat. A regisztrációval vásárlónk tudomásul veszi a ”Általános szerződési feltételetben” és az “Adatkezelésben” foglaltakat.

3.3. Ha vásárlónk elfelejti jelszavát, kérésére új jelszót bocsátunk rendelkezésére. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből, a személyes adatok pontatlan megadásából keletkező károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. Vásárlás, megrendelés

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Á.SZ.F.-ben meghatározott módon. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Rendelés jóváhagyása ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

5. Jogi és e-környezet

5.1. Webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza.

6. Árak

6.1. Webáruházunkban feltüntetett valamely szolgáltatásunk kizárólag akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkező esetben annak igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell vásárlónknak megfizetni. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek. A közölt árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak minden esetben a Magyarország törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra. A házhozszállítás költségeit a “Szállítási feltételek” menüpont tartalmazza.

6.2. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az vásárló elállhat vásárlási szándékától.

7. Fizetési feltételek

Weboldalunkon jelenleg Utánvétellel és előreutalással tudsz rendelni.

Amennyiben banki átutalással szeretnél fizetni, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot a +36 70 466 0114-es telefonszámon vagy az info@thermoszalag.hu e-mail címen, hogy segíteni tudjunk a rendelésben.

 

8. Jótállás, Szavatosság, Garancia:

8.1. Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényt minden esetben az ügyfélszolgálatnál kell írásban bejelenteni.

9. Árutájékoztató

9.1. A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása megtalálható.

Vásárlónk megrendelésének visszaigazolása tartalmazza a kiválasztott termék lényeges jellemzőit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási illetve postaköltségét és tájékoztatást tartalmaz a kiválasztott fizetés módjáról.                                 

9.2. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

10. Vevő elállási joga

10.1. Amennyiben vevőnk élni szeretne az elállás jogával,a  szerződéstől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a vásárló az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. Webáruházunk az áru ellenértékét legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza.

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával úgy köteles legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. Visszaküldésig a vevőnek gondoskodni kell arról, hogy a termék a tárolási előírásainak megfelelően legyen raktározva.

11. Az e-szerződésről:

11.1. Az e-szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a nyelve a magyar.

11.2. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel vásárlóinknak. A folyamatot a vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően vásárlóinknak lehetősége nyílik az általuk bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. Vásárlónk által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés általunk történő visszaigazolása vásárló partnerünkhöz általa hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, partnerünk mentesül az ajánlati kötöttség alól.

11.3. A megrendelés és a visszaigazolás útján létrejött e-szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit a webáruház iktat és archivál, az utóbb, 3 hónap időtartamon belül hozzáférhető.

11.4. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek értékhatártól függően a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

12. Szerzői jogok, adatvédelem

12.1. A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

12.2.  Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.